Děti na startu (5-9 let)

VOLNÉ 1 MÍSTO

Děti na startu jsou celorepublikovým projektem všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a školního věku, který je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.
Během kurzu se děti učí ovládat pohyby vlastního těla, správně běhat, skákat, udělat kotrmelec, padat nebo se nebát míče. Správné osvojení všeobecné sportovní průpravy děti připravuje na pozdější zvládnutí jakékoliv sportovní disciplíny. Činnosti jsou během hodin průběžně obměňovány a přizpůsobovány dětem. Cílem je, aby cvičení pro děti bylo hlavně zábavné a přivedlo ke sportu co nejvíce dětí bez ohledu na jejich tělesné proporce či pohybové nadání.

PŘIHLÁŠKA