Plavání UH

MALÝ BAZÉN 14.00 – 18.00 HODIN, VELKÝ BAZÉN 17.00 – 19.00 HODIN
VÍCE INFO NA E-MAILU: hluskova.eva@seznam.cz
PŘIHLÁŠENÍ POUZE ON-LINE

PŘIHLÁŠKA PLAVÁNÍ 2024

Plavání pro děti i dospělé nabízíme v pronajatém bazénu v Aquaparku Uherské Hradiště vždy v pátek v odpoledních a podvečerních hodinách. Plavání je organizováno formou kurzů, které probíhají ve školním roce od září do června (v době letních prázdnin se kurzy nekonají).

Výukový bazén

Teplota vody je 30°C, hloubka 0,4 – 0,8 m

Zařazení malých dětí do jednotlivých skupinek se řídí věkem a psychomotorickým vývojem, starší děti rozdělujeme podle plaveckých dovedností.

Veškeré činnosti v bazénu probíhají hravou formou s básničkami, říkankami a písničkami.

Rozdělení kurzů
 • Plavání rodičů s dětmi od 6 měsíců do 3 let s asistencí rodiče ve vodě
 • Plavání dětí od 3 do 4 let bez asistence rodiče ve vodě
Náplň kurzů
 • hry zaměřené na koordinaci a orientaci posilující svalstvo celého těla
 • skoky a pády ze sedu, ze stoje, nácvik šipky
 • potápění dětí
 • dýchání do vody
 • lovení předmětů, orientace pod vodou
 • splývání na břiše a zádech
 • plavání s plaveckými pomůckami
 • nácvik kraulového a znakového kopu
Délka a průběh lekce
 • 30 minut
 • 5 min. přivítání, rozcvička
 • 20 min. řízená lekce
 • 5 min. samostatná hra – volné plavání

Velký bazén

Teplota vody je 26 – 28°C, hloubka 1,3 – 1,9 m, délka bazénu 25 m.

Zařazení dětí do jednotlivých skupinek se řídí nejen věkem, ale hlavně plaveckými dovednostmi.

Rozdělení kurzů
 • Plavání dětí z MŠ – věk 4 – 5 let (lekce 30 minut) a věk 5 – 6 let (lekce 45 minut)
 • Plavání školních dětí – věk 6 – 15 let
 • Plavání dospělých – individuální lekce
 • Plavání osob s hendikepem – individuální lekce
Náplň kurzů
 • nácvik základních plaveckých dovedností (cit pro vodu a orientace, splývání na břiše a zádech, dýchání, skoky a pády, potápění, lovení předmětů)
 • nácvik plaveckých pohybů (prsové ruce a nohy; kraulové ruce a nohy; znakové ruce a nohy, delfínové vlnění)
 • výuka plaveckých způsobů (prsa, kraul, znak, motýlek)
 • plavání s ploutvemi
 • kondiční plavání
Délka a průběh lekce
 • 30 – 45 minut
 • 5 min. přivítání, rozcvička
 • 20 – 35 min. řízená lekce
 • 5 min. zábavné hry – volné plavání

Účastníci kurzu jsou povinni se řídit pokyny Provozního řádu, instruktorů plavání a Návštěvního řádu Aquaparku Uherské Hradiště.